Strategisk Guide til Limit Texas Hold'em (pengespil)

Bob Cole

Formålet med denne artikel er at hjælpe nybegyndere/mellemøvede spillere med at forbedre deres Limit Texas Hold'em spil.

Introduktion

Hvis du kun har ringe poker spiller erfaring, vil du have brug for at vende tilbage til denne tekst efter/under spillet, for at kunne revurdere de beskrevne koncepter og strategier. Denne artikel vil præsentere et simplificeret syn og komme med råd, der følger en bestemt spillestil. Der vil derfor ikke være nogen dybdegående diskussion af undtagelserne og variationerne i spillet.

Fixed Limit Texas Hold'em er i dag den mest populære version af poker i verden. Det er det foretrukne spil i casinoer, både rigtige og på nettet, da op til ti spillere kan deltage i hvert spil. Der udover har svage spillere en anstændig chance for at vinde på kort sigt og spillere bliver generelt ikke slået ud alt for hurtigt og betaler derfor rake i et pænt stykke tid, før de ryger.

Limit Texas Hold'em kan dog være vildledende for mindre øvede spillere. En falsk opfattelse hos spillere er, at du simpelthen bare kan sidde og kalde hænder, hver gang du har puljeodds, uden at tage stort notits af dine modstandere. Faktisk er det sådan størstedelen af Limit Texas Hold'em spillere opfører sig ved low limit borde ($2-$4 eller $4-$8). Desuden er mellemøvede spillere ofte ramt af en mangel på disciplin (stramhed) og en mangel på anvendt aggression (stærke angreb i de rette situationer).

Generelt er en overordnet stram/aggressiv spillestil sandsynligvis den mest profitable, især i mellemstærke/stærke spil. Som sådan er formålet med denne guide at forsyne dig med information om denne stil. Den vil tale for at spille færre hænder, mens du prøver at tage kommandoen i mange puljer og bruge positionsfordele. De anbefalede strategier fokuserer på spil før og på floppet, da det er her, de fleste nybegyndere/lettere øvede spillere vil begå deres største fejltagelser. Hvis du spiller rigtigt indtil turn-kortet, vil du ikke stå overfor mange svære beslutninger og vil være godt på vej til at blive en ekspert spiller.

Essentielle evner for at få succes som limit Texas Hold'em spiller

 • Overordnet disciplin
 • At læse modstandere
 • Calculation of pot odds
 • Ikke at tilte
 • At styre sin pengebeholdning

Top Råd og Almindelige Fejltagelser

Limit Texas Hold'em Top Råd

 1. Spil kun prima hænder: i et normalt spil bør du ikke se mere end 20-25% af floppene.
 2. Valg af bord: var på vagt overfor stramme/aggressive borde (lav profit, høj ustabilitet) og undgå stærke spillere som hovedregel, da de vil "læse dig og tage dine penge". Kig efter løse spil, hvor mindst 30% ser floppet i gennemsnit og spiller deres hænder for langt.
 3. Vær sikker på at have puljeodds når du trækker: Kald kun en satsning, hvis puljen retfærdiggøre det (se Puljeodds).
 4. Analysér altid din relative styrke i hånden: gør det til en vane altid at forudse dine modstanderes hænder og sørg for at viderevurdere situationen som mere information bliver tilgængelig senere i hånden. Du vil aldrig være rigtig succesfuld, med mindre du "kommer under huden" på dine modstandere.
 5. Prøv at huske dine modstanderes spillestile: spørgsmål du bør stille dig selv inkluderer, hvilke slags hænder forhøjer de på? Hvilke hænder genforhøjer de? Kalder de helt til slut med svage hænder? Hvordan spiller de lomme-par? Hvordan spiller de deres træk? Hvilke slags hænder kalder/forhøjer de fra en tidlig position? Hvilken type hænder tjek-forhøjer de?
 6. Sats eller forhøj når det er påkrævet - kald ikke bare: Limit Texas Hold'ems struktur indbyder træk-hænder, som måske endda vil satse mod dig. Hvis du mener du har den bedste hånd, bør du altid satse/forhøje. Du ønsker ikke at give nogle gratis kort væk.
 7. Ha' altid et godt sidekort: du skal have et godt sidekort, eller "kicker", til dit højeste kort. (Svage sidekort giver næstbedste hænder, hvilket viser sig at være dyrt i det lange løb).
 8. Vær hurtig til at stjæle puljer når du sidder i en sen position: når kun nogle få spillere er med og der bliver tjekket til dig, kan en mulighed for at stjæle puljen i en sen position eller baghånd opstå. Gør kun dette, hvis det ikke ser ud til at bordet gavnede nogen. Tag også højde for hvilke typer spillere der er tilbage i puljen.
 9. Variere dit spil: slæb dig ind imellem ind med "forhøjer-hænder" og sats/forhøj med "kalde-hænder". Gør dette både før og efter floppet, for at forhindre at blive for forudsigelig i dit spil.
 10. Fold i tide: du vil spare penge, hvis du folder i tide. Træk ikke når du ved, du er slået og puljen ikke påkræver et kald.
 11. Bluff sjældent: du skal være sikker på, at dine modstandere ikke sidder med stærke hænder og/eller er meget svage, når du forsøger at bluffe.

Fixed Limit Texas Hold'em Almindelige Fejltagelser

 1. At spille for mange start hænder (se Start Hånds Guiden).
 2. At kalde for ofte med "fælde-hænder" (se "Fælde-hænder").
 3. Ikke at folde med mellemmådige hænder, så som top-par med et svagt sidekort eller mellem-par (at folde eller forhøje er ofte det bedste spil i disse situationer).
 4. Ikke at forhøje med prima hænder, så man lader for mange træk-hænder komme med til floppet.
 5. At trække efter kort, der formodentlig vil give dig den næstbedste hånd. Floppet er for eksempel 10-8-5 og du sidder med K5. Hvis nogen satser og et par spillere kalder, inklusivt dig, og du rammer en Konge på turn-kortet, kan dette kort potentielt give nogen med KT eller K8 en bedre hånd med to par.
 6. Udelukkende at følge med i dine ejne kort og ikke i dine modstanderes. Hvor mange spillere så floppet? Har nogen forhøjet før floppet? Hvilke typer spillere er der tilbage i puljen? Dette er alle spørgsmål, man skal overveje under spillet.
 7. Ikke at være aggressiv nok på floppet (at tage initiativ) og turn-kortet (for at følge op/beskytte din hånd)(se Tjek-Forhøjelse).
 8. At kalde til den bitre ende uden ordentlige puljeodds (se Puljeodds).
 9. At kalde for meget i stedet for at forhøje, når du har den bedste hånd.
 10. Dårligt valg af borde.
 11. Ikke stor nok pengebeholdning til et vist satsningsniveau, hvilket gør det meget sandsynligt, at man går fallit (du skal bruge ca. 300 gange big bet for optimalt spil).

Spil Før Floppet

En af de mest værdifulde evner i Limit Texas Hold'em, er evnen til at være yderst selektiv med hensyn til, hvilke hænder du spiller. Der er flere faktore, der skal overvejes, når du vælger, hvilke hænder du vil spille:

 1. Er bordet stramt eller løst?
 2. Hvor mange spillere sidder der ved bordet?
 3. Hvor mange spillere er med i puljen, når det bliver din tur til at melde?
 4. Er puljen blevet forhøjet? Hvis ja, af hvilken spiller og fra hvilken position?
 5. Hvad er din position?

Stramt eller løst spil

Et stramt spil defineres som et spil, hvor få spillere (2-3) ser floppet i gennemsnit og så folder efter floppet. I denne type spil ser du sjældent river-kortet, da alle har foldet. Der er stort set ingen grund til at spille i den slags spil, selv hvis du er en meget øvet spiller. Hvis du beslutter dig for at spille i et stramt spil, bør du vælge dine start hænder med stor omhu og vil måske være i stand til at spille 15% to 20% af dine hænder.

Et løst spil, til gengæld, er hvor du normalt ønsker at være. I et løst spil ser mange spillere floppet og har tendens til at gå langt med deres hænder. I disse spil er der mulighed for at spille flere hænder, selvom normalt ikke mere end 30% af dine hænder. Alligevel skal du stadig være meget selektiv, omkring hvilke hænder du spiller.

Hvor mange spillere er der i puljen før dig

Hvis mange folk ser floppet, er der større chance for dig til at spille flere træk-hænder, så som 76s eller små lomme-par, da disse type hænder stiger i værdi i pujer med adskellige spillere. Ved et underbemandet bord med kun seks eller færre spillere, stiger høje kort i værdi. Selv Esser med et sidekort under 10 bliver spilbart. I et fuldt bemandet pengespil, falder hænder som AT, KT, QT i værdi, da disse let kan bliver fælde-hænder, hvilket vil sige at de kun er næstbedst (se Fælde-hænder).

Flere spillere resulterer sædvanligvis i større puljer, da et større antal spillere giver større puljeodds. Du kan, for eksempel, kalde før floppet med en hånd som 76s eller et lille lomme-par, hvis du tror, der vil være seks eller flere spillere med i puljen. Hvis der kun er to eller tre spillere i puljen, er 76s eller små lomme-par ikke gode hænder at gå ind med. Du vil sikre, at du får en god pris for dine træk-hænder.

Hvis puljen er blevet forhøjet

Hvis nogen har forhøjet før floppet, skal du have en rigtig god hånd for at kalde, eller have fantastiske puljeodds. Kald ikke på forhøjelser i mellemposition med hænder som AJ off-suit og KQ off-suit (se Fælde-hænder). Hvis du til gengæld sidder i en sen position og mindst fire spillere har kaldet forhøjelsen, kan du enten kalde eller genforhøje med en hånd som JTs i håb om at du rammer en fantastisk hånd, mens puljen er stor.

Position

Positionerne tælles fra knappen. Ved et fuldt bord med 9 eller 10 spillere, har du knappen, small blind, big blind, tidlig position, mellem position og sen position. De tre pladser efter big blind kaldes de tidlige positioner, de følgende tre kaldes mellem positionerne og de resterende to pladser kategoriseres som sene positioner. Den første position efter big blind betegnes som "at sidde i forhånd". Dette er den værste position at sidde i før floppet, da du vil være den første til at melde og vil være mere tilbøjelig til at begå fejltagelser. Dette skyldes, at du ikke har så megen information, som spillerne der melder fra en sen position. Derfor skal du være meget forsigtig, når du vælger, om du vil spille din hånd fra denne position. Spil for eksempel ikke AT off-suit fra en forhånd. Selvom hvis du sidder med den samme hånd på knappen og ingen har kaldet, så bliver AT en forhøjer-hånd.

Den bedste position er at sidde på dealer-knappen, lige før small blind. Det er fra denne position, du vil besidde mest information, når det bliver din tur til at melde. Når du sidder på knappen, ved du hvor mange spillere, der er i puljen, om der er blevet forhøjet/genforhøjet, osv. Dette er helt sikkert den mest profitable position.

Fælde-hænder

En meget almindelig fejltagelse for nybegyndere/lettere øvede er at spille deres hånd, hver gang de har to tilfældige høje kort, eller et Es fra en tidlig position og kalde forhøjelser med den type hænder. Dette er en af de største fejltagelser en spiller kan lave, da disse hænder så nemt bliver til fælde-hænder. En fælde-hånd er enhver hånd, der har en stor chance for at blive den næstbedste hånd, hvilket koster dig mange penge, hvis du flopper med den. De mest normale fælde-hænder er AT, AJ, KQ, KJ, KT, QJ og QT. Mange spillere slæber sig ind fra en tidlig position og kalder så forhøjelser fra mellem/sene positioner med denne type hånd. Så hvis du slæber dig in med KJ fra en tidlig position og nogen i en sen position forhøjer, kan du nemt finde dig selv fanget af en af de typiske forhøjer-hænder, så som KQs, AK, AJs, AA, KK og QQ (i tilfælde af at en Knægt rammer bordet).

Dette gælder også, når du kalder forhøjelser med denne type hænder. Det er en fejltagelse. De mest normale forhøjer-hænder for en tidlig position inkluderer AA, KK, QQ, JJ, AQ og AK. Hvorfor vil du kalde en forhøjelse med en fælde-hånd, når den der forhøjer sandsynligt sidder med en af de ovenfor nævnte hænder? Alligevel er fælde-hænder spilbare i de rette omstændigheder. Hvis du for eksempel sidder i en sen position og er den første, der går ind, bliver fælde-hånden en forhøjer-hånd.

Generelle Før-Flops Råd

 • Sørg for at forhøje med top-par (AA-JJ) og top-forbindere (AK, AQ) for at skræmme lave par og tilfældige forbindere væk og for at opbygge puljen, i tilfælde af at du rammer den.
 • Hav respekt for stærke stramme spillere (smid for eksempel AQ off-suit, hvis en stærk spiller forhøjer fra forhånden).
 • Igen, du skal være selektiv med, hvilke hænder du vælger at spille. Modstå fristelsen til at spille for mange hænder, bare fordi du tabte et par puljer, mens du sad med prima hænder.
 • Kald ikke en forhøjelse, hvis du ikke er i besiddelse af en meget god hånd, som du selv ville forhøje med.
 • Spil aldrig et Es med et sidekort under 10, hvis de ikke er i samme kulør. Den eneste undtagelse er, hvis du sidder i en sen position eller i baghånd og ingen har kaldet. I disse situationer bør du generelt forhøje med et Es på hånden, da der er mulighed for at vinde blinds uden kamp.

Start-hånds Guide (normalt fuldt bord, 8 til 10 spillere)

Ordliste over Forkortelser:

RFI Forhøjelse når du er Først Inde . Hvis ingen har kaldet eller forhøjet før dig, bør du forhøje. Du gør dette for at tage føringen i hånden og/eller fordi der er mulighed for, at du kan "stjæle" blinds.
R Du bør Forhøje lige meget hvad der er sket før dig.
R1 Du bør Forhøje når der ikke er mere end én spiller i puljen, eller du er den første inde.
C Lige meget hvor mange spillere der er med i puljen, bør du Kalde .
C1 Kald kun hvis der er mindst Èn anden, der kalder før dig. Hvis der ikke var nogen, der kaldte før dig, bør du folde.
C2 Du bør Kalde hvis der er mindst To der allerede har kaldt i puljen.
C3 Du bør Kalde hvis der er mindst Tre der allerede har kaldt i puljen.
RR Du bør Genforhøje .
F Du bør Folde .
LL Henviser til en Lone Late positions forhøjer.

 

Limit Texas Hold'em Starts-hånds Guide

Gruppe A Hænder Uforhøjet Pulje Forhøjet Pulje
AA-QQ R RR
AKs R RR
Gruppe B Hænder
JJ R RR1, C
TT R C, RR LL
AK R RR1, C
AQs R C, RR LL
Gruppe C Hænder
99 RFI (sen position), C C2
AQ RFI (sen position), C C2
AJs RFI (sen position), C C2
KQs RFI (sen position), C C2
KQ RFI (sen position), C F
Gruppe D Hænder
88 RFI (sen position), C3 C4
77 RFI (sen position), C3 C4
66-22 C3 C4
Axs C3 C4
KJs C3 C4
KTs C3 F
QJs RFI (sen position), C2 C4
QTs C3 F
JTs C3 C4
T9s C3 C4
98s C3 C4
87s C4 C4
76s C4 C4

Spil På Floppet

Hvad du bør overveje, når du beslutter, om du skal tjekke, satse, kalde eller forhøje

 1. Hvor stærk en hånd ramte du på floppet (læs Specifikke Hænder På Floppet)?
 2. antal af spillere (det er svært at bluffe en pulje med 3 modstandere)?
 3. Var der nogen, der forhøjede før floppet og, hvis der var, hvem og fra hvilken position (forvent en opfølgning)?
 4. Hvilke puljeodds har du (puljens størrelse i forhold til hvor mange udgange du har)?
 5. Hvilke slags træk (hvis der er nogen) er der på bordet?
 6. Hvilke slags hænder har de andre spillere formodentlig?
 7. Hvilken position har du (jo senere, des bedre)?

Specifikke Hænder På Floppet

Top-par med et Ace sidekort

 • For det meste bør du værdisatse på floppet (og fortsætte på turn-kortet), da du ofte har svagere spillere med svagere sidekort eller hænder.
 • Vær på vagt for overpar, især i forhøjede puljer.
 • Undgå en tjek-kalde strategi, ved at satse igennem, tjek-forhøje eller forhøje.
 • Vær forberedt på at forhøje for at beskytte din hånd, hvis nogen satser.

Top-par med et Svagt Sidekort

 • Hvis muligt bør du forsøge at satse igennem, for at finde ud af om din hånd er god.
 • Lave en værdisatsning i en uforhøjet pulje og prøv at tage puljen med det samme. Dette er særligt relevant, hvis dit par er 10'er eller lavere, da stort set alle turn-kort vil være skræmmende for dig.
 • Generelt er det bedst at folde, hvis du bliver forhøjet.
 • Overvej hvor mange modstandere du er oppe imod, for at få et klart indtryk af den relative styrke af din hånd.
 • En mulig flush, straight eller mange træk på floppet vil svække din hånd.
 • Kom der tre høje kort på bordet ved floppet? Hvis ja, så er der formodentligt en spiller med to par eller top-par med et bedre sidekort end dig.
 • Undgå en tjek-kalde strategi ved enten at satse igennem, tjek-forhøje eller forhøje.

To par (med begge lomme-kort)

 • Generelt skal du ikke sløv-spille disse typer hænder. Du bør satse igennem/forhøje, hvis muligheden opstår.
 • Hvis bordet er meget koordineret (to eller tre kort i samme kulør og/eller to eller tre forbindere), bør du forhøje, så trækkerne falder fra og modstanderne betaler for at forsøge at trække mod dig. En mulighed er at vente indtil turn-kortet, for at se om det rammer blankt og så satse/forhøje. Dette virker bedre i store puljer, da satsningerne er fordoblet på turn-kortet og mange spillere vil kalde eller forhøje på floppet, når satsningerne er små.
 • Hvis du har ramt to par med et "svagt" Es, skal du få AK og AQ til at betale for at jage. Hvis det for eksempel er en forhøjet pulje og floppet bliver A-6-2 og du sidder med A6, vil nogen der sidder med AK eller AQ normalt give dig en masse modstand og ville kalde til enden med kun 3 udgange for en bedre hånd.
 • Hvis du sidder med to små par, skal du være på vagt overfor Esser og Konger i de senere runder, da to par højere end dine formodentlig vil dukke op.

Over-par (lomme-par højere end det højeste kort på floppet)

 • Sats eller forhøj med denne hånd for at eliminere dine modstandere og for at beskytte din hånd.
 • Tjek-forhøj ind imellem med denne hånd, hvis du tror, en modstander vil satse og din forhøjelse vil tvinge andre til at folde.
 • Hvis nogen forhøjer mod dig, er det ofte bedst at genforhøje. De fleste spillere vil forhøje mindst én gang med top-par, men kun toppe satsningen med stærke hænder, så derfor kan du også få information om, hvorvidt din hånd er stærk eller ej.

2.-par (lomme-par mellem floppets højeste og mellemste kort)

 • Typisk fold eller sats på hånden. Du kan ofte satse for at få svage/løse spillere jage med mellem-par eller træk. Din satsning kan også få mere solide spillere til at folde svage top-par eller andre hænder, der ikke har ramt noget.
 • Typisk fold hvis der er en satsning før dig, især hvis der stadig er spillere efter dig, der skal melde.
 • Igen skal du altid overveje antallet af modstandere i puljen og hvilken position de satser fra (hvis de satser).
 • Undgå en tjek-kalde strategi, men fold eller forhøj i stedet normalt, hvis nogen satser før dig.
 • Fold hvis du bliver forhøjet.

Mellem-par med Top Sidekort(Es eller, i nogle tilfælde, en Konge)

 • Typisk fold eller sats på hånden (se 2.-Par).
 • Du bør ikke ende i for mange hænder af denne slags, hvis du spiller efter en stram strategi. Der er ikke mange situationer, hvor du spiller svage Esser eller Konger (se Start-hånds Guiden).
 • Med denne hpnd har du 5 udgange, der kan give dig to par eller tre ens. Overvej at kalde en satsning på floppet, hvis du har puljeodds og hvis du tror, din hånd vil være den bedste, hvis du rammer den.

Mellem-par uden Top Sidekort

 • At folde er den bedste måde at spille på i de fleste situationer, med mindre du sidder mand-mod-mand.
 • Igen bør du undgå en tjek-kalde strategi. I stedet bør du satse, forhøje eller folde.

Vinder-træk med 8 eller flere udgange (vinder-flush træk, to over-kort og et vinder-straight træk, straight flush træk, vinder-straight træk)

 • I stedet for at kalde, overvej altid at sætte dine modstandere under pres, ved at satse, forhøje eller tjek-forhøje. Spil aggressivt, især hvis du kun sidder overfor en eller to modstandere, som kan folde en rimlig hånd.
 • Med 12 mulige udgange (så som et vinder-flush træk med et Es sidekort, hvilket giver dig 9 vinder-udgange og 3 top-par udgange), vil du have en samlet chance for at ramme på turn- og river-kortet på næsten 50% (se Puljeodds); du bør spille aggressivt i de fleste tilfælde, for at give det Es en bedre chance for at vinde, hvis du rammer.
 • Sen position giver en ekstra fordel, da du kan forhøje for at opbygge puljen, hvis der er mange spillere i puljen. Dette kan give dig et gratis kort (se Specielle Træk), hvis den bliver tjekket til dig på turn-kortet og din hånd ikke er blevet forbedret.

Over-kort - AK, AQ, AJ, KQ, KJ, QJ

 • Fold disse hænder i de fleste situationer, hvis der er flere spillere i puljen på floppet og du ikke rammer noget.
 • Gør det ikke til en (dyr!) vane at satse på denne type hænder mod et flop med billedkort og flere modstandere.
 • Træk ikke efter over-kort, med mindre puljen giver fantastiske odds og bordet ser favorabelt ud (ingen straight eller flush muligheder på turn-kortet).
 • Ofte når du rammer et af dine over-kort på turn-kort, vil dette kort samtidig give en anden to par eller bedre. For eksempel, hvis du sidder med KQ og floppet er 10-8-4, giver en Konge på turn-kortet KT, K8 og K4 to par. Hvis en Dame rammer, kan det give nogen med J9 en straight eller spillere med QT, Q8 og Q4 to par.

Meget stærke hænder på floppet (sæt, flush, straight og fuldt hus)

Den mest almindelige måde at spille i denne situation er at sløv-spille. Dette betyder, at du vil tjek-kalde, hvis nogen satser og forhøjer/genforhøjer i senere runder, hvor satsningerne er fordoblet. Hvis der er mange træk på bordet, der vil give en anden spiller en bedre hånd, bliver du nødt til at forhøje og få så mange satsninger som muligt, mens du stadig har den bedste hånd.

Her følger et par eksempler på, hvornår du ikke bør sløv-spille et sæt, en straight, flush eller fuldt hus.

Meget stærk hånd: Sæt (du sidder med et lomme-par)

 • Når der er flush-træk på bordet, sats/forhøj for at få dine modstandere til at betale for at trække mod dig.
 • Når der er straight-træk på floppet, skal du igen satse/forhøje af de førnævnte grunde.
 • Når floppet kommer med høje kort og der blev forhøjet før floppet, vil dine modstandere sandsynligvis give dig kamp til stregen. Yderligere vil du få information om, hvorvidt dit sæt er godt eller ej, hvilket kan spare dig for satsninger i senere runder.

Meget stærk hånd: Straight

 • Når der er flush-træl på floppet, bør du satse/forhøje for at få dine modstandere til at betale for at trække mod dig.
 • Når der er træk til større straights på floppet, bør du igen satse/forhøje, af grundene nævnt herover.
 • Når der er et par på floppet, vil nogen med tre ens give dig masser af modstand og, hvis din hånd er den bedste, kan du få din modstander til at betale for at trække mod dig (da et fuldt hus er muligt).

Meget stærk hånd: Flush (du sidder med to kort i samme kulør)

 • Når der er et par på bordet, vil nogen med tre ens give dig masser af modstand og, hvis din hånd er bedst, kan du få din modstander til at betale for at trække mod dig (da et fuldt hus er muligt).
 • Hvis du ikke har det sikre vinder-flush, så vil nogen, der giver dig masser af modstand sandsynligvis trække efter et bedre flush og handlingen vil stilne af, hvis et fjerde kort i samme kulør rammer bordet på turn- eller river-kortet. Sørg for at få dine satsninger og forhøjelser ind lige på floppet.

Meget stærk hånd: Fuldt Hus

 • Når der er et par på bordet og du har et lavt sæt. Du vil få masser af modstand fra nogen med et sæt. Ved at satse og forhøje på floppet, får du dine modstandere til at betale for at trække efter et bedre fuldt hus.
 • Hvis du sidder med et af par-kortene og det lave kort. Igen vil du få masser af modstand fra nogen med et sæt og du bør få dem til at betale for at trække mod dig.

Træk-hænder (flush-træk eller åben-endede straight-træk i den høje ende)

 • Gå efter træk, hvor du kun skal bruge ét kort for at ramme en flush eller straight.
 • Generelt bør du ikke trække efter en straight, hvis der er to kort af samme kulør på bordet, med mindre du får fantastiske pulje odds. Du bør regne to af dine udgange (flush-kortene) for døde, så i stedet for at have 8 udgange, har du 6.
 • Undgå normalt at gå efter en straight eller flush, hvis der er et par på bordet, på grund af den potentielle risiko for et fuldt hus. Du skal bruge bedre puljeodds end normalt for at trække.

På Turn-kortet

På turn-kortet fordobles satsningerne. Derfor er det bydende at du har spillet din hånd korrekt indtil nu. Indsatserne er blevet større og du vil ikke få de samme puljeodds ved at kalde. Desuden vil du have fået yderligere information om dine modstanderes hænder og vil derfor være i en bedre position til at revurdere din egen hånd. Hvis du tror, du sidder med den bedste hånd, skal du ikke være bange for at satse/forhøje for at beskytte din hånd. Du vil have en større sandsynlighed for at forhøje træk ud på turn-kortet, da satsningerne er fordoblet. Gå ikke ind i en forhøje-krig, hvis din hånd ikke er rigtig god. Hvis du trækker, så sørg for at have de rette puljeodds når du gør det.

På River-kortet

Nu er du ved håndens slutning og en almindelig fejltagelse er at folde eller kalde med for mange hænder. Hvis du ikke ramte det, du trak efter, er det passende at folde lige meget puljeoddsene. Men hvis du har en middelmådig hånd, vil du nogen gange være nødt til at lave et "desperat kald", selvom det er meget sandsynligt, du er slået. Endnu engagn, skal du bruge din bedste dømmekraft, selvom der nogle gange eksisterer en meget fin linie mellem at folde og kalde på river-kortet. Du vil ikke bluffe så meget hen mod enden, med mindre du sidder mand-mod-mand og er ret sikker på, at din modstander trak og/eller havde en svag hånd og et skræmmende kort rammer bordet. Vær forberedt på at folde en god hånd, hvis et flush og/eller straight kort rammer bordet og dine modstandere begynder at forhøje.

Specielle Træk

Det Gratis Kort

Når du sidder i en sen position eller er den sidste der melder, kan du forhøje på floppet med en træk-hånd. Dette vil formodentlig få dine modstandere til at tjekke når det kommer til "turn" kortet, hvilket giver dig mulighed for at tjekke (hvis din hånd ikke er blevet bedre), eller satse (hvis du ramte dit træk). Dette vil spare dig penge, hvis du ikke forbedrer og give dig penge, hvis du rammer noget. Dette vil dog give bagslag, hvis du bliver genforhøjet på floppet. I disse situationer vil det koste dig penge, men stadig være et godt spil, da du fik oplysninger og har et træk til en bedre hånd.

Tjek-Forhøjelse

 

Når du sidder med en god hånd og det er dine tur til at melde, så tjek i håb om at en modstander vil satse, så du kan forhøje, når det bliver din tur igen. For eksempel, du sidder i en tidlig position og har A Q og floppet bliver As-Q 6. Du tjekker og tre spillere i midterpositioner tjekker også. En spiller i en sen position satser og du forhøjer. Grunden til at tjek-forhøje er at gøre det for dyrt for træk-hænderne, så som et indvendig straight træk eller overkort, at kalde. Tjek-raising fra en tidlig person giver dig også initiativet i den nuværende hånd. Hvis de stadig kalder, så har du i det mindste fået noget information om styrken af deres hånd og tvunget dem til at betale så meget som muligt, for at forsøge at udtrække dig.

Semi-bluffet

 

At Semi-bluffe er når du satser eller forhøjer med en hånd, der ikke sandsynligvis er den stærkeste (på det tidspunkt), men hvor du har mange muligheder for at trække noget, der gør din hånd bedre end modstandernes, hvis de kalder eller forhøjer, selvom du rent faktisk håber på at vinde puljen med bluffet. For eksempel, du sidder i en sen position med J T og floppet viser K 6 2, hvilket giver dig et flush træk med 9 mulige kort. Der er tre andre spillere i puljen og de tjekker alle sammen til dig. Du satser uden at have den bedste hånd, men da de alle har tjekket, har de udvist svaghed og vil måske folde med et par 6'ere eller 2'ere på lommen. Selv hvis der bliver kaldet på dig, har du ni mulige kort til en flush og måske yderligere 6 kort, der vil gøre dig til vinder, hvis du rammer en Knægt eller 10'er, hvilket giver dig 15 udgange i alt. Hvis der kaldes mod dig og der tjekkes til dig på turn-kortet, har du mulighed en for at få et gratis kort, hvis din hånd ikke blev bedre.

Odds

Puljeodds

Puljeodds er det, du bruger, for at beregne om et specifikt spil vil have en forventet positiv værdi. Det defineres som forholdet mellem størrelsen af puljen og satsningen. Hvis for eksempel puljen er $100 og du satser $10, er pulje oddsene 10 til 1. For at udregne dine pulje odds, skal du vide hvor mange udgange din hånd har for øjeblikket. Hvis du for eksempel flopper et hjerter flush-træk, så har du 9 udgange til at ramme din hånd. Der er 13 hjertere i alt. Du sidder med 2 og floppet gav to, hvilket efterlader 9 hjertere uset.

Hvis du henholder dig til tabellen herunder, vil du se at du har en samlet 35% chance for at ramme en hånd med 9 udgange på turn- eller river-kortet. Dette er en smule bedre en 1 ud af 3 gange, hvilket betyder, at hvis det koster dig $10 at vinde $30 eller mere, er den rigtige ting at gøre at trække efter en flush.

En fingerregel: Hver udgang giver dig ca. en samlet 4% chance for at ramme på turn- eller river-kortet. For eksempel giver 5 udgange dig ca. 20% chance for at forbedre, 6 udgange giver ca. 24%, osv.

Udgange for specifikke træk

 

Flush-træk med to overkort eller et straight flush-træk 15 udgange
Flush-træk med et overkort 12 udgange
Flush-træk 9 udgange
Åben-endet straight-træk 8 udgange
To overkort 6 udgange
Indvendig straight-træk 4 udgange

 

At trække udgange fra et kortspil med 47 kort uset

Antal udgange % på River
1 4.3
2 8.4
3 12.5
4 16.5
5 20.4
6 24.1
7 27.8
8 31.5
9 35.0
10 38.4
11 41.7
12 45.0
13 48.1
14 51.2
15 54.1
16 57.0
17 59.8
18 62.4
19 65.0
20 67.5

LÆS OGSÅ: POKER ODDS

Formularen ikke udfyldt korrekt!

Fejl i kommentar

Vent venligst tre minutter med at tilføje endnu en kommentar.

Ingen kommentarer

PokerListings anbefaler
888poker
Bonusdetaljer: 1000 kr Lav din første indbetaling hos 888poker og de vil automatisk matche din første indbetaling med en 100% bonus op til 1,000
Anmeldelse
Spil nu! Reklamelink
18+ | Spil Ansvarligt
Unibet Poker
Bonusdetaljer: 550 € Lav din første indbetaling hos Unibet Poker og de vil automatisk matche din første indbetaling med en 100% bonus op til €550
Anmeldelse
Spil nu! Reklamelink
18+ | Spil Ansvarligt
partypoker
Bonusdetaljer: 3000 kr Lav din første indbetaling hos partypoker og de vil automatisk matche din første indbetaling med en 100% bonus op til 3,000
Anmeldelse
Spil nu! Reklamelink
18+ | Spil Ansvarligt
PokerStars
Bonusdetaljer: 30 $ Lav din første indbetaling hos PokerStars og de vil automatisk matche din første indbetaling med en 0% bonus op til $30
Anmeldelse
Spil nu! Reklamelink
18+ | Spil Ansvarligt
Bet365 Poker
Bonusdetaljer: 100 € Lav din første indbetaling hos Bet365 Poker og de vil automatisk matche din første indbetaling med en 100% bonus op til €100
Anmeldelse
Spil nu! Reklamelink
18+ | Spil Ansvarligt
NordicBet Poker
Bonusdetaljer: 1.000 € Lav din første indbetaling hos NordicBet Poker og de vil automatisk matche din første indbetaling med en 100% bonus op til €1,000
Anmeldelse
Spil nu! Reklamelink
18+ | Spil Ansvarligt
Betfair Poker
Bonusdetaljer: 1.000 € Lav din første indbetaling hos Betfair Poker og de vil automatisk matche din første indbetaling med en 200% bonus op til €1,000
Anmeldelse
Spil nu! Reklamelink
18+ | Spil Ansvarligt
Se flere anmeldelser
ALTERNATIV CASINO
LeoVegas Casino
Bonusdetaljer: 1.000 € Lav din første indbetaling hos LeoVegas Casino og de vil automatisk matche din første indbetaling med en 200% bonus op til €1,000
Anmeldelse
Spil nu! Reklamelink
18+ | Spil Ansvarligt
Karamba
Bonusdetaljer: 200 € Lav din første indbetaling hos Karamba og de vil automatisk matche din første indbetaling med en 100% bonus op til €200
Anmeldelse
Spil nu! Reklamelink
18+ | Spil Ansvarligt
Casino.dk
Bonusdetaljer: 2000 kr Lav din første indbetaling hos Casino.dk og de vil automatisk matche din første indbetaling med en 100% bonus op til 2,000
Anmeldelse
Spil nu! Reklamelink
18+ | Spil Ansvarligt
Se flere anmeldelser

 

×

Sorry, this room is not available in your country.

Please try the best alternative which is available for your location:

Close and visit page